Kurty - léto

Veřejný sektor

Celoroční sportovní tenisová příprava dětí a mládeže v tenisovém oddíle TJ Sparta Kutná Hora probíhá za finanční podpory města Kutná Hora.

Rozvoj a údržba tenisového areálu TJ Sparta Kutná Hora probíhá s podporou dotačních programů Středočeského kraje a města Kutná Hora.


podpora Středočeský kraj podpora město Kutná Hora
podpora MŠMT


Sponzoři a dárci

Sponzoři série tenisových turnajů ČTS "O kutnohorský groš" v roce 2018:

podpora město Kutná Hora
© Copyright 2017 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.